CENOVÝ AUDIT

Nezávislý marketingový cenový audit

Jednorázová služba zajišťující komplexní posouzení a zhodnocení nákupní politiky a cen všech dodavatelských marketingových aktivit v rámci stávající strategie a struktury. srovnání cen všech dodavatelských marketingových aktivit. Obsahuje zhodnocení efektivity vynaložených finančních prostředků.

Cílem cenového auditu je:

Identifikovat možné úspory při zachování všech marketingových aktivit. Ve významných případech přichází doporučení na změnu aktivity tak, aby stejného marketingového efektu bylo dosaženo jinou cestou s nižšími náklady.

Předmětem cenového auditu je:

 • Kontrola cen od dodavatelů  v uvedených  oblastech a srovnání s jinými dodavateli.
 • Kontrola a nákup médií – Billboardy, tisková média – deníky, magaziny, TV, internet
 • Vyjednání lepších podmínek  se stávajícími  dodavateli nebo doporučení nových dodavatelů
 • Návrh kroků pro reálné dosažení úspor při stávajících podmínkách
 • Nalezení a vyčíslení potenciálních příležitostí pro úsporu nákladů, které nebudou na úkor kvality
 • Kontrola časového harmonogramu při výrobě letáků, POS materiálů ….
 • Návrh optimalizačních kroků změn v interních postupech, které povedou ke zkrácení výroby
 • Leták    -     tisková produkce letáku
               -    grafické práce letáku (návrhy, DTP)
               -    distribuce
               -    tisk
 • POS materiály

Cena/odměna je stanovena dohodou + variabilní složka odměny je závislá na skutečné úspoře nákladů vzniklé jako důsledek auditu..