Kdo jsme a co nabízíme

 

Outsourcing-marketing je služba, která přináší společnosti vyšší kvalitu a úsporu nákladů. Nabízíme jednotlivé nebo komplexní profesionální služby v marketingu za nižší náklady než vlastní marketingové oddělení. Cílem je zefektivnění vašich nákladů na marketing.

 

Marketingové výhody pro vaši firmu

 

 • Profesionální servis týmu zkušených a vysoce kvalifikovaných osob ve všech oblastech marketingu = vyšší kvalita marketingu
 • Know-how  získané dlouholetou praxí ve velkých nadnárodních společnostech
 • Náhrada za interního marketingových pracovníků podle aktuální potřeby
 • Různé formy spolupráce podle potřeb klienta - dlouhodobá systematická, nebo ad hoc na konkrétních projektech
 • Úspora nákladů

Naše služby

 • Marketingové poradenství a konzultace
 • Marketingové strategie, akční plány
 • Komplexní servis, zajišťující plánování a realizaci veškerých marketingových     potřeb
 • Strategie a realizace ve specializovaných oblastech marketingu (on-line marketing, podpora prodeje, …)
 • Realizace vybraných dílčích aktivit
 • Nezávislé cenové audity vynakládaných finančních prostředků používaných v marketingové komunikaci
 • Vyjednání výhodnějších podmínek u dodavatelů (média, reklamní agentury…)
 • Nalezení a vyčíslení potenciálních příležitostí pro úsporu nákladů, které nebudou na úkor kvality
 • Výběrová (poptávková) řízení na reklamní agentury, grafická studia a ostatní    dodavatele – vytvoření profesionálního zadání, posouzení nabídek, doporučení
 • Nezávislé a odborné mediální konzultace a doporučení
 • Nezávislé audity mediálních plánů
 • Návrh optimalizačních kroků změn v interních postupech, které povedou k zefektivnění procesů